link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging Vormsel 2017

Inschrijven kan nog tot 1 februari!

gepubliceerd: dinsdag, 10 januari 2017
Uitnodiging Vormsel 2017

Achtste-groepers in onze pa­ro­chie wor­den uit­ge­no­digd om mee te doen aan de voor­be­rei­dingen voor het Vormsel in 2017. Samen met leef­tijdgenoten praten over je geloof, wat het voor je betekent en waarom je het Sacra­ment van het Vormsel wil ont­van­gen. En na­tuur­lijk ook samen pret maken met het Vormsel­pro­ject Groei-Kracht!

“Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf mee­denken (beslissen) of je gevormd wilt gaan wor­den. Of je ver­der wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.”

Aanmel­den

Download de uit­no­di­gings­brief en het aanmeld­for­mu­lier door op deze link te klikken:

Vormsel 2017

In 2017 komen hulp­bis­schop Mgr. R. Mutsaerts en vica­ris-generaal R. van den Hout naar onze pa­ro­chie om daar het Vormsel toe te dienen aan de jongens en meisjes van groep 8. Hierbij het over­zicht van alle Vormsel­vie­rin­gen in de pa­ro­chie.

datum tijd plaats vormheer
vrij­dag 17 maart 2017 19.00 uur Someren-Dorp R. van den Hout
zon­dag 26 maart 2017 11.00 uur Someren-Heide R. van den Hout
zon­dag 2 april 2017 10.30 uur De Einder, Someren-Eind Mgr. Mutsaerts
zater­dag 22 april 2017 19.00 uur Lierop R. van den Hout
zater­dag 13 mei 2017 18.30 uur Heus­den R. van den Hout
zater­dag 14 mei 2017 11.00 uur Ommel R. van den Hout
zater­dag 20 mei 2017 18.30 uur Asten R. van den Hout

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose