link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gemengd gregoriaans koor zoekt nieuwe leden

gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2016

Het Gemengd Gre­go­ri­aans Koor heeft inmiddels al vele vie­rin­gen ver­zorgd in ver­schil­lende kerken in Asten en omge­ving. Het repertoire bestaat uit louter tra­di­tio­neel Gre­go­ri­aans: dat wil zeggen, éénstemmige Latijnse gezangen, zoals die ook in de kloosters wor­den gezongen.

We zingen de vaste gezangen met orgel­be­ge­lei­ding, maar vooral wisselende gezangen zon­der be­ge­lei­ding, uit het Graduale Simplex en af en toe uit het Graduale Triplex. Hoewel veel kerkkoren in de regio Latijnse vaste gezangen zingen is ons koor dus vrijwel uniek. Er maken zowel dames als heren deel uit van het koor, afkoms­tig uit de gehele regio Peelland.

We zou­den er graag nog enkele leden bij hebben, heren maar vooral ook dames. Kennis van Gre­go­ri­aans is niet vereist, affini­teit met het genre en enige aanleg voor zingen wel.

Mensen die kennis willen maken met de basis­prin­ci­pes van de Gre­go­ri­aanse zang kunnen vrij­blij­vend komen luis­te­ren en als zij willen zelfs meedoen met enkele proef­re­pe­ti­ties. Voor beginnende zan­gers die zich bij het koor willen aan­slui­ten kunnen ook extra repe­ti­ties wor­den inge­pland.

De repe­ti­ties zijn normaal ge­spro­ken (maar niet altijd!) in het zij­zaaltje van de H. Maria-Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten, op vrij­da­gen van 19.00 tot 21.00 uur (ingang aan de Wilhelmina­straat, bij het kleine trapje). Als u van plan bent te komen, belt u dan wel even vooraf, om te voor­ko­men dat u voor een gesloten deur staat.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose