link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum paus Adrianus VI

Vijfhonderste verjaardag pauskeuze

gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022

Vijfhonderdste verjaardag pauskeuze Adrianus VIZondag 9 januari 2022 is het precies 500 jaar gele­den dat Adriaan Floris­zoon Boeyens werd verkozen tot paus. Om dit jubileum te vieren is de Project­groep Adrianus­jaar opgericht met een web­si­te en diverse ac­ti­vi­teiten.

Neder­landse paus

In Neder­land wordt hij van­wege zijn geboorte­plaats Utrecht beschouwd als de enige Neder­landse paus in de ge­schie­de­nis. In Duits­land geldt hij echter als de zevende Duitse paus omdat Utrecht des­tijds tot het Heilige Roomse Rijk behoorde.

Curiculum Vitae

jaar gebeur­te­nis
1459 Adriaan werd op 2 maart 1459 geboren te Utrecht
Hij was de zoon van scheepstimmerman Floris (of Florens) en Geertruid Boeyens
1476 In 1476 ging Boeyens stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Leuven
1490 Op 30 juni 1490 werd hij tot pries­ter gewijd in Leuven
1507 Vanaf 1507 was hij leer­mees­ter van Karel V
1516 In 1516 werd hij bis­schop van Tortosa
1517 Op 1 juli 1517 creëerde paus Leo X hem tot kar­di­naal
1521 Op 1 de­cem­ber 1521 overleed paus Leo X plots en on­ver­wacht
1522 Het conclaaf dat volgde koos op 9 januari 1522 kar­di­naal Boeyens tot paus
Hij koos als naam paus Adrianus VI
1523 Op 14 sep­tem­ber 1523 overleed hij
Hij werd opge­volgd door paus Clemens VII

Adrianus­jaar

Als onder­deel van het Adrianus­jaar 2022-2023 biedt een speciale web­si­te in­for­ma­tie over deze ‘Neder­landse’ paus, over de turbulente tijd waarin hij leefde, over zijn pau­se­lijk beleid, zijn uitzon­der­lijke per­soon­lijk­heid en de bete­ke­nis van zijn nalaten­schap voor onze tijd. De kerken van nu, Europa van nu en de mensen van nu kunnen zich door hem laten in­spi­re­ren.

De web­si­te is gecreëerd door de Project­groep Adrianus­jaar en biedt een over­zicht van ac­ti­vi­teiten, afbeel­dingen en ach­ter­grondin­for­ma­tie.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose