link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumviering 75 jaar St. Jozefparochie Someren-Heide

gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2010
Celebranten Mgr. Hurkmans, pater Viceprovincaal De Rooij (H.Hart) en pastoor Mgr. Heeffer
Celebranten Mgr. Hurkmans, pater Viceprovincaal De Rooij (H.Hart) en pastoor Mgr. Heeffer

In 2010 viert de parochie St. Jozef in Someren-Heide het 75-jarig bestaan. Een feestelijke gebeurtenis, mede dankzij de betrokkenheid van vele parochianen in de voor­bereiding en uitvoering van de verschillende activiteiten. Het hoogtepunt was de jubileum­viering die op zondag 24 oktober 2010 werd gehouden in de St. Jozefkerk met als celebranten bisschop Mgr. Hurkmans, pater Viceprovincaal de Rooij (H.Hart) en pastoor Mgr. Heeffer.

Aansluitend aan deze viering draait in de middag een gevarieerd programma in gemeen­schapshuis de Bunt waarin een beeld wordt gegeven van de geschiedenis van de katholieke kerk in de St. Jozef­parochie met haar pastores en vrijwilligers. Daarnaast presenteren de diverse werk­groepen de aan de parochie verbonden activiteiten die door de jaren heen door hen zijn ingevuld. Ook enkele onderdelen uit de eind­presen­tatie van het schoolproject staan in de Bunt uitgestald.

Ter afsluiting wordt die middag door de samensteller Wim v.d. Broek en pastoor Heeffer met een druk op de knop de website www.parochiesomerenheide.nl geopend waarmee onze parochie online is voor de toekomst.

In de week, voorafgaand aan de jubileum­viering, heeft op de basis­school St. Jozef een projectweek gedraaid die is begonnen met een gebeds­viering op de maandagmorgen in de St. Jozefkerk met en voor de basis­schoolkinderen en andere bbelang­stellenden. Gedurende de projectweek heeft elke groep een eigen thema gekregen vanuit verschillende invalshoeken. Van het bezoeken van de eigen kerk met het verhaal van de Ark van Noah voor de jongste groepen tot het in gesprek gaan met senioren over de invloed van de kerk op hen in hun jonge jaren, het bezoeken van de kloosters van de zusters bij Huize Witven in Someren en de paters van het H. Hart in Asten tot het onderzoeken van de achtergrond van de katholieke geschiedenis van de kerkelijke gebouwen en gedenktekens in Someren-Heide. Met als afsluiting een gezamenlijke presentatie aan elkaar is ook voor de kinderen het katholieke leven even in de schijnwerpers komen staan.

Korte historie pastorale invulling St. Jozef­parochie

Een nieuwe parochie in een ontginningsdorp met een kleine gemeen­schap van boeren. Bisschop Diessen verleende in 1935 toestemming en met de oprichting op 28 oktober 1935 werd de parochie St. Jozef in Someren-Heide met een 500 parochianen een feit.

De congregatie van de paters van het H. Hart nam de nieuwe parochie onder hun hoede en Pastoor Graat werd benoemd als bouwpastoor. Hij kreeg de moeilijke taak om de gelden bijeen te brengen voor de bouw van de houten noodkerk die in 1936 werd ingezegend. De kerk groeide; in 1940 kwam pater Geboers naar Someren-Heide, zes jaar later opgevolgd door pater Speckens.

Pastoor Graat vertrok in 1949 en hij werd opgevolgd door pater Bos. Deze ijverde voor een definitieve kerk. Na 10 jaar mocht hij de eerste steen leggen op 10 januari 1960. Opvallend in dit nieuwe kerkgebouw is het glas-in-lood-raam van glazenier Jon Martens, dat de zondvloed en de redding van de mensen, doe op God vertrouwen uitbeeldt. De kerk werd in maart 1961 ingezegend en een half jaar later werd het uitgestelde 25-jarig parochiejubileum gevierd. In de jaren van pastoor Bos en kapelaan Speckens bloeiden de kerk en de verschillende verenigingen op en bij het 25-jarig jubileum was de parochie uitgegroeid tot een parochie met 1300 zielen: Someren-Heide was uitgegroeid van een sobere ontginnings­plaats tot een welvarend en ruim aangelegd compleet dorp.

Pastoor Bos wordt in 1966 opgevolgd door pastoor Hendrickx die na amper een jaar overlijdt en zijn laatste rustplek heeft op het parochiekerkhof. Als zijn opvolger wordt pastoor L. van Vlerken benoemd. Onder zijn leiding komt de parochie tot bloei. Zijn rechterhand hierbij is pater van Iersel. Kenmerkend is de hechte band van de parochianen onderling. Pastoor van Vlerken viert nog het 50-jarig bestaan van de parochie. Hij wordt in 1985 opgevolgd door pastoor Bellemakers die na een half jaar al weer vertrekt. Na een interim-periode met pater Frans Wijnen neemt pastoor Somers in 1987 naast de parochie in Someren-Eind ook de St. Jozef­parochie van Someren-Heide onder zijn hoede. Er is dan al een begin gemaakt met het opzetten van werk­groepen die de pastoor in zijn taken kunnen ondersteunen. Door de jaren heen is door de parochianen telkens meer opgepakt om de pastoor werk uit handen te nemen. Met het afscheid van pastoor Somers in 2009 komt ook een einde aan de periode van een pater van de congregatie het H. Hart als vaste pastoor in de St. Jozefkerk.

Fragmenten van de geschiedenis met pastores en vrijwilligers en de school­activiteiten in de jubileumweek ziet u terug in enkele diashows.

De fotoserie is samengesteld door Wim v.d. Broek.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose