link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilligersdag Asten

gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
Ook veel dank voor Mia Hurkmans die van haar vrijwilligerspensioen gaat genieten
Ook veel dank voor Mia Hurkmans die van haar vrijwilligerspensioen gaat genieten

Gelukkig, de vrij­wil­li­gers­dag van locatie Asten kon dit jaar weer normaal doorgang vin­den ! We citeren enkele uit­spra­ken uit het wel­komst­woord dat Jan Coolen namens de loca­tieraad uitsprak tij­dens het etentje na de H.Mis waarin de jubila­rissen wer­den gehul­digd.

“Het is alweer twee jaar gele­den dat we samen, als vrij­wil­li­gers van de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, bij elkaar waren toen nog in ge­meen­schapshuis De Klepel. Hier tussenin zit een erg moei­lijk jaar in alle opzichten waar ie­der­een mee te maken heeft gehad...

Een schrijnend voor­beeld en een per­soon­lijk verhaal gaat over het over­lij­den van één van onze trouwe vrij­wil­li­gers, Jan van Dijk (uit­vaart-acoliet). Jan en ook zijn vrouw Ans wer­den vorig jaar erg ziek door Corona en Jan kwam vrij snel daarna te over­lij­den. Alsof dat al niet verdrie­tig genoeg was kwam niet veel later ook zijn vrouw Ans te over­lij­den...

We kon­den geen afscheid nemen, niet per­soon­lijk en ook niet in de kerk, samen met alle mensen die Jan en Ans gekend hebben...

Vandaag is het weer gelukkig een heel andere dag... want we mogen weer samen­zijn en dichtbij elkaar. Dat zorgt let­ter­lijk en figuur­lijk voor meer verbin­ding met elkaar. We willen jullie, als vrij­wil­li­gers van de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, graag van harte bedanken voor jullie inzet en be­trok­ken­heid...

Ik heb het al eens vaker gezegd dat jullie als lid van de ver­schil­lende werk­groepen de basis van de kerk­ge­meen­schap vormen en doordat ie­der­een zijn of haar steentje of steen bijdraagt kunnen we dit ook zo in stand hou­den...

Harte­lijk dank voor jullie ja­ren­lan­ge inzet en be­trok­ken­heid bij onze kerk op allerlei gebied !”

Jan Coolen

Over­zicht jubila­rissen

12½ jaar

Louis Mennen bezor­ging pa­ro­chie­blad
Antoon Sauvé On­der­houd kerkhof (niet aanwe­zig)
Johanny Adriaans-Cuijpers Maria­koor en lector
 

25 jaar

Piet Kuijpers Avond­wake­groep, Maria­koor, Trio Cantaere, Redactie en distributie pa­ro­chie­blad, loca­tieraad
Rikie Kuijpers Divers: o.a. gastvrouw, lector, Kerst- pakkettenactie de­cem­ber - en héél veel liefde en zorg voor oude mensen in onze kerk die niet goed ter been zijn.
 

40 jaar

Bert Lemmens Acoliet, koster van dienst, Interieurver­zor­ger kerk
Hans van Dijk Drukkerij, collectant
Maud Cuppens-Thijssen Jozef­koor, lector, gastvrouw, loca­tieraad
Toon van der Pol Uitvaartacoliet, on­der­houd Angelus- rotonde, on­der­houd koper­werk kerk
 

50 jaar

Ben Spronk Jon­ge­ren­koor, bestuur, organist, lector, Trio Cantaere. Kerstpakkettenactie

De mooie foto­se­rie is gemaakt door Els Haasen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose