link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Presentatie dichtbundel ‘Vrouw in meervoud’

Zondag 17 oktober - 13.30 uur - ’t Huis Vlierden

gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021

Els Coppens, een vaste kerk­be­zoeker van de heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten, heeft samen met anderen een dichtbundel samen­ge­steld die horen bij 50 schil­de­ren die Els in de loop der tijd heeft geschil­derd. Deze bundel wordt op zon­dag­mid­dag 17 ok­to­ber ge­pre­sen­teerd in ge­meen­schapshuis ’t Huis in Vlier­den.


Uit een toelich­ting op de pre­sen­ta­tie:

“In de bundel wordt het verhaal ver­teld van een (jonge) vrouw en moe­der, in het leven onderweg, eerst naar de volwassen­heid, later als volwassen vrouw en moe­der, met alle zorgen van dien; gebeur­te­nissen in haar leven die tot vreugde en verdriet lei­den en zelfs tot dra­ma­tisch verlies.

Wat zich in het leven van een vrouw en moe­der afspeelt, komt in grote lijnen overeen met wat zich in het leven van de Bijbelse Maria heeft afgespeeld – als vrouw en moe­der kende ook zij vreugde en verdriet. Haar leven kreeg een dra­ma­tische wen­ding door de kruisi­ging van Jezus. Juist in het vrouw-zijn en het moe­der­schap zijn emo­tio­neel sterke over­een­kom­sten tussen Maria en de heden­daag­se vrouw...

Hoewel de bundel over het gewone leven gaat, ver­beel­den schil­derijen en gedichten onderhuids de subtiele kwets­baar­heid van de mens en toont Vrouw in Meervoud aan hoe flinterdun geluk en vrede zijn. Ook hierin komt ons verhaal in de bundel overeen met het verhaal van Maria.”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose