link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijbelse overwegingen van Piet Schellens

Voormalig pastoor van Asten

gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2016
foto: www.heiligewillibrorddeurne.nl
Voormalig pastoor Piet Schellens SCJ
Voormalig pastoor Piet Schellens SCJ

Pater Dr. Piet Schellens SCJ, voor­ma­lig pastoor van Asten, heeft een serie van ruim hon­derd over­we­gingen ge­schre­ven die hij gebruikt bij het pas­to­rale werk in zijn pa­ro­chie te Vlier­den. Hij duidt deze over­we­gingen aan als ‘Wan­de­lin­gen door de Bijbel’.

In totaal zijn het 112 over­we­gingen op rij. Ze zijn voor­zien van fraaie illus­tra­ties, foto’s van houtsnij­werken gemaakt door Herman Falke SCJ uit Canada. De eerste tien over­we­gingen zijn reeds be­schik­baar; de overige zullen de ko­men­de tijd wor­den toe­ge­voegd.

U kunt de over­we­gingen vin­den onder menu Ik zoek, menu-optie Over­we­gingen Piet Schellens of via on­der­staan­de link:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose