link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel voor kinderen uit Ommel

Vrijdag 28 mei - Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: zondag, 28 februari 2021

Op vrij­dag 28 mei 2021 zal het vormsel wor­den toege­diend aan de kin­de­ren uit groep 7 en 8 en zij die reeds in de eerste klas van de middel­ba­re school zitten. Dit zal plaats­vin­den in de ver­schil­lende groepen. De eerste vie­ring is om 18.30 uur en de tweede om 19.30 uur.

De vormsel­plech­tig­heid zal plaatvin­den in de grote kerk van Asten door deken Paul Janssen uit Deurne. De kin­de­ren uit Ommel sluiten zich aan bij de vor­me­lin­gen van Asten zodat er een mooie vormsel­groep kan wor­den gevormd.

Opgave vóór 12 maart

De kin­de­ren uit Ommel kunnen zich voor het vormsel opgeven bij kape­laan Harold van Overbeek. Ver­vol­gens stuurt de kape­laan het inschrijf­for­mu­lier voor het vormsel digi­taal toe. De kosten voor het Vormsel zijn € 75 en wij verzoeken vóór vrij­dag 12 maart 2021 je op te geven.

Voor­be­rei­ding

De voor­be­rei­ding op het vormsel zal ook in Asten plaatvin­den. Wij hopen u daar zo spoe­dig moge­lijk over te kunnen in­for­meren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose