link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstpakkettenactie

Voor alweer de zestiende keer!

gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2019
foto: SIRIS
Kerstpakkettenactie

De Diaconie-werk­groep van de H. Fran­cis­cus Pa­ro­chie en het Sint Jorisgilde gaan ook dit jaar weer aan de slag met het verzamelen van Kerstpakketten voor de minima in Asten. Dat gebeurt in loyale samen­wer­king met Onis Welzijn en de Astense PLUS-super­markt.

Wanneer?

Op vrij­dag 13 de­cem­ber van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zater­dag 14 de­cem­ber van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Hoe?

Duide­lijk zicht­baar in de PLUS-super­markt kan men kiezen uit een twin­tigtal producten die zijn afgestemd op de ont­van­gers van de pakketten. De keuze is vrij: losse artikelen zijn welkom, maar men kan ook kiezen voor een pakket van € 5 dan wel van € 10, kant en klaar. Na afreke­ning aan de kassa wor­den de artikelen ingeno­men door leden van het Gilde.

In de week daarop wor­den de pakketten gereed gemaakt en verspreid, zodat ruim voor de feest­da­gen onze minima weer verblijd kunnen wor­den. Ook dit jaar wordt gestreefd naar het sa­men­stel­len van 100 pakketten, maar de jaar­lijkse inbreng van de Paters zullen wij node moeten missen, dus ... als ie­der­een een handje helpt kan het ook dit jaar voor de minima een Zalig Kerst­mis zijn. En dat wensen we ie­der­een ook toe!

Diaconale Werk­groep van de H. Fran­cis­cus­paro­chie
Sint Joris Gilde Asten

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose