link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mgr. Hurkmans naar Friezenkerk Rome

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2016
foto: Wim Koopman
Mgr. Antoon Hurkmans
Mgr. Antoon Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans is na zijn afscheid als Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch naar Rome ver­trok­ken om lei­ding te geven aan de Friezen­kerk. Zondag 3 juli maakte Antoine Bodar tij­dens de Heilige Mis in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch bekend dat de benoe­ming de­fi­ni­tief is en dat hij op of rond het hoog­feest van Sint-Wil­li­brord (7 no­vem­ber) zal wor­den geïnstalleerd.

Geraniums

“Ik ga niet achter de geraniums zitten. Ik zie wel wat er op mijn pad komt”, liet hij eer­der weten. Aanvanke­lijk leek het erop dat hij in Someren zou gaan wonen en assis­tentie zou verlenen in onze Fran­cis­cus­paro­chie, maar nu kiest hij voor het pas­to­raat in de Friezen­kerk, die in 2005 de status kreeg van zelf­stan­dige paro­chie­kerk. Het is het offi­cië­le pas­to­rale centrum voor Neder­lan­ders in Rome.

Mgr. Jan Heeffer

Mgr. Jan Heeffer was eer­tijds ook rector/pastoor van de Friezen­kerk voordat hij pastoor te Someren werd.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose