link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rooster doopzondagen 2020

gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2019

Dooprooster 2020Het pas­to­raal team heeft het dooprooster voor 2020 vast­ge­steld. Hier­on­der vermel­den we de zon­da­gen waarop doop­vie­ringen in de ver­schil­lende kerken zullen plaats­vin­den.

 

 

Doop­zon­dagen

Asten Heus­den Someren-Eind
5 januari 12 januari
2 februari
1 maart 8 maart
5 april (palm­zon­dag)
3 mei 10 mei
7 juni
5 juli 12 juli
6 sep­tem­ber 20 sep­tem­ber
4 ok­to­ber
1 no­vem­ber (Aller­hei­ligen) 8 no­vem­ber
6 de­cem­ber

Opgave

Opgeven voor een doop kan via het se­cre­ta­riaat:Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose