link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilligersdag H. Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2016
Vrijwilligersdag H. Maria Presentatiekerk Asten

De vrij­wil­li­gers rond de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten wor­den ook dit jaar weer van harte uit­ge­no­digd voor de vrij­wil­li­gers­dag. Vrij­wil­li­gers krijgen nog een per­soon­lijke uit­no­di­ging, maar wellicht kunt u zon­dag 25 sep­tem­ber alvast noteren in uw agenda.

’s Morgens in de H. Mis van 11.00 uur wor­den de jubila­rissen gehul­digd en aan­slui­tend na de kerk­dienst gaan we naar Ge­meen­schapshuis de Klepel waar ons samen­zijn voort­ge­zet wordt.

We hopen dat alle vrij­wil­li­gers op deze dag aanwe­zig kunnen zijn.

Jan Coolen
namens de Loca­tieraad H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose