link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogskinderen 2019

gepubliceerd: donderdag, 26 september 2019
Kinderen bidden voor oorlogskinderen

In ons land her­denken we dit jaar met vreugde het begin van onze be­vrij­ding. Helaas zijn er veel kin­de­ren die nu lij­den door de ellende van oorlog en de gevolgen daar­van. Het bisdom steunt daarom van harte de oproep van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren om met kin­de­ren te bid­den voor oorlogs­kin­de­ren.

Bid met kin­de­ren voor oorlogs­kin­de­ren:

  • in de Rozen­krans­maand ok­to­ber
  • een Tientje van de Rozen­krans
  • voor vrede in de wereld
  • zoals Maria in Fatima aan kin­de­ren heeft gevraagd

Ma­te­ri­alen voor kin­de­ren

Hoe bid je een Tientje? Download de kleurige uitleg voor kin­de­ren. Ge­mak­ke­lijk en snel een Tientjesarm­bandje of sleu­tel­koord rijgen? Dat kan met de werk­be­schrij­vingen en ma­te­ri­alen van Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren.

Ga naar www.kin­de­renbid­denvoor­kin­de­ren.nl voor:

  • filmpjes waarin oorlogs­kin­de­ren hun verhaal ver­tellen
  • meer in­for­ma­tie over deze lan­de­lijke gebeds­cam­pagne
  • ma­te­ri­alen voor kin­de­ren en werk­be­schrij­vingen
  • aanmel­ding en be­stel­lingen

In­for­ma­tie

Bidt u ook met kin­de­ren voor vrede?

Kinderen bidden voor Kinderen

Tien jaar Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren bestaat op 3 ok­to­ber 2019 precies tien jaar. Dat wordt die dag gevierd tij­dens een fees­te­lij­ke mid­dag in ’s-Hertogen­bosch. Naast een fees­te­lijk samen­zijn, willen we graag de mensen die kin­de­ren be­ge­lei­den in het geloof de gelegen­heid geven het concept met ons te bespreken, onze ma­te­ri­alen te bekijken en voor­beeldexemplaren mee te nemen naar hun pa­ro­chie. Ie­der­een is van harte welkom!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose