link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

WaaromJezus?

Online cursus

gepubliceerd: donderdag, 18 juli 2019

De vakantie­tijd is een tijd van rust en re­flec­tie. Mis­schien is het een idee om je eens te oriënteren op moge­lijk­he­den om je in te zetten voor de mede­mens of op moge­lijk­he­den om je geloof te verdiepen. Dat laatste kan een­vou­dig vanuit de luie stoel thuis door deel te nemen aan de cursus WaaromJezus?

WaaromJezus?

Een online cursus van 5 weken over Iemand die al 2000 jaar boeit. Hier kan je ont­dek­ken wie Jezus is en wat hij voor ons vandaag betekent. Je kunt alle vragen stellen die je hebt over geloven, bid­den, lij­den, sterven, liefde, God, kerk...

Enkele deel­ne­mers aan het woord:

  • “Mooi opge­bouwd, veel ele­menten die jon­ge­ren ook aan­trek­ke­lijk vin­den.”
  • “Ik vond het een goede cursus, waarbij voor mij het contact met de e-coach vooral be­lang­rijk was omdat die concreet op mijn vragen kon inspelen.”

De cursus start altijd op don­der­dag. Zodra er een e-coach be­schik­baar is kun je van start. Je leest er meer over op de speciale web­si­te:

Follow God’s Voice

Er is ook een traject voor jon­ge­ren op zoek naar hun toe­komst. Hoe weet je wat je roe­ping is? Hoe kan je luis­te­ren naar Gods Stem? Follow God’s Voice is een online traject van vijf stappen met elk zeven kleinere stappen. Teksten, uitleg, vragen en vooral het contact met de e-coach helpen bij deze stappen. Mail de organi­sa­tie als je overweegt hieraan mee te doen:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose