link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Website gelanceerd

gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2016

De Fran­cis­cus­paro­chie van Asten, Heus­den, Lierop, Ommel, Someren, Someren-Eind en Someren-Heide heeft een web­si­te! De afgelopen maan­den is hard gewerkt om de nieuwe pa­ro­chie op het web te presen­te­ren. Wij hopen dat u zich snel thuis voelt op:

www.rkfran­cis­cus.nl

Foutje? Bedankt!

Onge­twij­feld ont­breekt er hier en daar nog een puntje op de i en kan er op een aantal plaatsen nog wat wor­den aange­vuld, maar we zijn ervan over­tuigd dat het hui­dige resul­taat er zijn mag. Mocht u een foutje ont­dek­ken, een aan­vul­ling wensen of in­for­ma­tie missen, hou­den wij ons van harte aan­be­vo­len!

Speciale kenmerken

  • Bovenin is een indeling gemaakt in de vier thema’s: Vie­rin­gen & Ac­ti­vi­teiten, Huwe­lijk & Relatie, Kin­de­ren & Kerk en Zorg om Ziekte & Rouw.
  • Rechts bovenin schrijft pastoor Scheepers (on)regel­ma­tig een weblog.
  • Op de pagina Home, in de rechter marge, wor­den de vie­rin­gen van de ko­men­de week getoond. Dit over­zicht is altijd actueel.
  • Wanneer de muis stilge­hou­den wordt (zon­der te klikken) boven een vie­ring, verschijnt een tekstballon met in­for­ma­tie over die vie­ring. Dit werkt zowel op de voor­pagina als op de pagina’s met vie­rin­gen­over­zichten.
  • Onder het menu Vie­rin­gen kan gekozen wor­den voor een over­zicht met alle vie­rin­gen of alleen de vie­rin­gen in Asten, Heus­den, Lierop, Ommel, Someren, Someren-Eind of Someren-Heide.
  • Onder het kader Vie­rin­gen deze week wor­den de eerst­volgende 5 ac­ti­vi­teiten in de regio getoond, powered by Rkac­ti­vi­teiten.nl.
  • Als laatste kader in de rechter marge wordt steeds het laatste pa­ro­chie­blad getoond. Daar­on­der staat een link naar het over­zicht van vorige pa­ro­chie­bla­den.
  • Som­mi­ge in­for­ma­tie­pagina’s zijn op meer­dere manieren te bereiken. Met name de menu’s Ik wil en Sacra­ment hebben enige overlap. Het idee hierachter is dat we hiermee zowel de onregel­ma­tige als de frequente bezoeker efficiënt naar de juiste in­for­ma­tie kunnen lei­den.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose