link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijzigingen kerkbestuur

gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2019
Wijzigingen kerkbestuur

Elke parochie heeft een bestuur nodig. Een kerk­bestuur bestaat altijd minimaal uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penning­meester maar daarnaast worden vaak nog enkele bestuurs­leden aangesteld met speciale expertise­gebieden. Zij worden aangesteld voor een termijn van vier jaar.

Wim Jaspers

Vice-voorzitter Wim Jaspers is inmiddels vier jaar lid van het kerk­bestuur. Kerkrechtelijk moet hij dan nadenken over een tweede termijn. We zijn heel blij dat Wim opnieuw “ja” heeft gezegd tegen de bisschop om als vice-voorzitter voor de komende vier jaar actief te zijn binnen onze Franciscus­parochie. Op 1 juni 2023 verloopt zijn tweede en laatste termijn.

Zijn taak is het algemeen beleid inzake het beheer van het parochieel vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie voor te bereiden, vast te stellen én uit te voeren. Daarnaast kan hij namens de pastoor, het bestuur vertegen­woor­digen.

Marcella de Leeuw

Marcella de Leeuw heeft aan de bisschop laten weten niet aan een tweede termijn te beginnen vanwege haar drukke werkzaamheden binnen haar baan en gezin. Wij zijn Marcella dankbaar voor alle inzet; zeker bij de start van de nieuwe parochie.

Vacature secretaris

De Franciscus­parochie is nu op zoek naar een nieuwe secretaris. Tot het functiepakket van de secretaris behoren onder andere de volgende taken:

 1. Het opstellen en (doen) uitvoeren van beleidsafspraken binnen het bestuur
 2. Het verzorgen van vergaderverslagen en
  eventueel doen publiceren van de belangrijkste besproken aandachts­punten
 3. In overleg met het bestuur verzorgen van correspondentie:
  • afhandelen van inkomende en uitgaande post
  • verzenden van agenda en verslagen
 4. Eventueel leiding geven aan het parochiesecretariaat
 5. Het (doen) zorg dragen voor een accurate ledenadministratie
 6. Het (bewaren en) bijhouden van het parochiearchief
 7. Diverse bijkomende zaken:
  • aandacht voor jubilea en afscheid
  • actie ondernemen bij te verwachten tekorten of geconstateerde gebreken
  • deelname aan diocesane of andere bijeenkomsten

Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwik­ke­ling van de Franciscus­parochie?
Neem dan contact op met Pastoor Pieter Scheepers: pastoorscheepers@rkfranciscus.nl


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose