link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Alpha - Ontdek je christelijke geloof

Woensdag 23 september 2019 - Asten

gepubliceerd: donderdag, 15 augustus 2019
Peter en Irene Swinkels
Peter en Irene Swinkels

Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa twaalf in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bid­den en hoe doe je dat?’ zijn drie van de vijf­tien on­der­wer­pen.

Volgende intro-avond: 23 sep­tem­ber

Alpha is gratis en omvat twaalf woens­dag­avon­den die om 19.00 uur starten met een warme maal­tijd op het adres Nieuw­straat 10 in Asten. De eerste avond op woens­dag 23 sep­tem­ber is een in­for­ma­tie­avond om ver­der kennis te maken met de inhoud, het ma­te­ri­aal, de lei­ding, en de manier van aanpak.

Een reactie van een deel­ne­mer:
‘Ik heb meer ver­trouwen gekregen in God, ben rusti­ger en slaap beter’.

Meer in­for­ma­tie en opgave

Voor meer in­for­ma­tie:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose