link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lintjes

gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2019

Het heeft de koning behaagd Toon van de Ven (1946) uit Ommel en Martien Waals (1946) uit Heusden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burge­meester Hubert Vos reikte de lintjes uit.

Toon van de Ven

Lintje voor Toon van de VenVanaf 2005 tot heden is Toon actief voor de Ommelse kerk, die valt onder de parochie H. Franciscus Asten-Someren. Hij is een handige klusjesman, dé persoon om kleine herstel­werk­zaam­heden en aanpassingen in de kerk en pastorie te verrichten. Maar ook voor grotere projecten als het leggen van vloeren en het timmeren van kasten en vitrines draait hij zijn hand niet om. Naast het kluswerk helpt hij mee met het poetsen van de kerk en bijbehorende ruimtes, het uitreiken van de Heilige communie tijdens vieringen en is hij wijkcontact­persoon namens de parochie Ommel. Daarnaast collecteert hij in de meimaand.

Van 2013 tot 2017 was Toon actief als lid van het kerk­bestuur en koster. Werkzaamheden als koster waren o.a. het dagelijks openen en sluiten van de kerk alsmede het assisteren bij allerlei vieringen. Tevens had hij een cöordinerende taak voor het college van kosters.

De pastoor in solidum roemt zijn verdiensten voor de kerk en beschouwt hem als een voorbeeldvrijwilliger, onmisbaar voor de Ommelse dorps­gemeen­schap. Ook hier is hij altijd bereid de handen uit de mouwen te steken, op zijn eigen bescheiden manier.

Martien Waals

Lintje voor Martien WaalsIn 1988 werd Martien Waals vice-voorzitter van het kerk­bestuur van de parochie H. Antonius van Padua in Heusden. Hij was hij de steun en toeverlaat van pastoor Van Steen, hetgeen op voordracht van laatstgenoemde in het verleden al heeft geresulteerd in een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Pastoor Van Steen noemde hem een onmisbare medewerker op persoonlijk, bestuurlijk, organisatorisch en zakelijk terrein. Martien leidde vergaderingen, nam initiatieven voor betere beleving van kerkdiensten en stuurde de diverse werk­groepen aan.

In 2002 werd Martien na vorming van de Pastorale Eenheid Asten benoemd als lid in het bestuur en in 2009 werd hij voorzitter van de Locatieraad Antonius­parochie. In 2015 werd de Angelus­parochie gevormd, maar de Locatieraad bleef bestaan, nog altijd onder voorzitter­schap van Martien.

In tijden dat de geloofsbeleving onder druk staat, zoekt hij naar manieren van geloofsbeleving die mensen wél aanspreekt. Hij kan goed luisteren en legt een link tussen de vaak wat traditionelere aanpak van kerk­bestuurders en modernere geloofsbeleving. Hij acteert doortastend, maar altijd met respect voor ieders standpunt. Martien Waals is van groot belang geweest voor de geloofsbeleving in Heusden en omgeving.

In 2014 nam een groepje Heusdenaren, waaronder Martien, het initiatief voor de uitvoering van een passie­concert in Heusden, hetgeen resulteerde in een eerste uitvoering vlak voor Pasen 2015.

Proficiat

Wij wensen de gedecoreerden van harte proficiat met het verdiende lintje!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose