link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor Tonnie van Steen 70 jaar priester

Oudste parochiepriester van Nederland

gepubliceerd: zaterdag, 25 juni 2016
foto: Siris
Pastoor Tonnie van Steen 70 jaar priester

Op zon­dag 3 juli viert pastoor Tonnie van Steen SVD het feit dat hij zeven­tig jaar gele­den op 18 au­gus­tus tot pries­ter gewijd werd. Tevens viert hij het feit dat hij der­tig jaar gele­den op 69-jarige leef­tijd aan zijn pastoors­ambt in Heus­den begon.

Om 10.30 uur is er een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk H. Antonius van Padua. Vanaf 15.00 uur is er een receptie voor ie­der­een, die de pastoor wil fe­li­ci­te­ren met zijn jubilea in zalen­cen­trum De Pandoer in Heus­den.

Pater Tonnie van Steen is de oudste in functie zijnde pa­ro­chie­pries­ter in ons land. Hij is 99 jaar en werd op 1 mei 2015 door de bis­schop van Den Bosch benoemd tot pastor-assis­tent in de fusie­paro­chie Heilige Fran­cis­cus in Asten-Someren. Voordien was hij in Heus­den een aantal jaren de oudste pastoor van Neder­land.

Van Steen is in Rotter­dam geboren en op jonge leef­tijd naar het semi­na­rie gegaan, naar de paters van het God­de­lijk Woord in Uden. Op 18 au­gus­tus 1946 werd hij tot pries­ter gewijd, één jaar voor zijn eindstudie. Hij wilde maar wat graag naar de missie in Indonesië, maar door het conflict tussen Neder­land en Indonesië kon hij pas in de­cem­ber 1948 ver­trek­ken. Het werd het eiland Flores. Daar is Van Steen tot 1982 ge­ble­ven.

Bij zijn terug­keer moest hij zijn plek in Neder­land weer terugvin­den. Eerst ging Van Steen naar Deurne en hij heeft aan­slui­tend drie jaar gewerkt in de Lambertus­paro­chie in Someren. Maar zijn wens was altijd om een eigen pa­ro­chie te hebben. In 1986 kwam in Heus­den de pastoor­func­tie vrij en volgde Van Steen er pastoor Rooymans op.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose