link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscus: Paasmysterie intenser beleven

Pausboodschap voor de Veertigdagentijd

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2019

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd noemt paus Fran­cis­cus deze periode een oproep aan chris­te­nen om ‘het Paas­mys­te­rie intenser en concreter in hun per­soon­lijk, familiair en maat­schap­pe­lijk leven te belichamen, in het bij­zon­der door vasten, gebed en het geven van aalmoezen’.

Vasten wil zeggen onze hou­ding jegens de ander en de schep­ping ver­an­de­ren, schrijft de paus: “van de verlei­ding alles ‘te verslin­den’ om onze gul­zig­heid te verza­digen tot het vermogen om te lij­den uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgo­den en de zelf­ge­noeg­zaam­heid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barm­har­tig­heid nodig hebben. Aalmoezen geven om te tre­den uit de dwaas­heid voor ons­zelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toe­komst verzekeren die ons niet toebehoort...”

Van woes­tijn naar tuin

Paus Fran­cis­cus ver­wijst naar de Veer­tig­da­gen­tijd die Jezus doorbracht in de woes­tijn en beschrijft dit als een binnen­gaan in de woes­tijn van de schep­ping om deze weer de tuin te laten wor­den van de ge­meen­schap met God die er voor de erfzonde was.

De paus vraagt chris­te­nen om deze ‘guns­tige tijd’ niet vruch­teloos voorbij te laten gaan! “Vragen wij God om ons te helpen een weg van ware beke­ring op gang te brengen. Laten wij het egoïsme, de op ons­zelf geves­tigde blik opgeven en ons richten op het Pasen van Jezus; laten wij de naasten wor­den van de broe­ders en zusters in moei­lijk­he­den door met hen onze gees­te­lij­ke en mate­rië­le goe­de­ren te delen.”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose