link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kapelaan Van Overbeek benoemd als gildeheer

gepubliceerd: donderdag, 14 februari 2019

Tijdens de jaar­ver­ga­de­ring van gilde Sint Joris uit Someren is kape­laan Harold van Overbeek uit Ommel benoemd als gildeheer. De kape­laan is de op­vol­ger van pater Piet Meeuws, die jaren als gildeheer aan het gilde was verbon­den.

Tijdens de ver­ga­de­ring werd afscheid geno­men van de be­stuurs­le­den hoofdman Toon Bergh, deken-schrijver Frans Meeuws en deken­schatbe­waar­der Trudo Kuijpers. Kape­laan Van Overbeek is de op­vol­ger van pater Piet Meeuws, die jaren als gildeheer aan het gilde was verbon­den.

Toon Bergh was bestuurslid van 5 maart 1998 tot en met 28 januari 2019. Vanaf 2000 was hij de hoofdman. Frans Meeuws heeft van 15 maart 1993 tot en met 19 januari 2004 bijna vijf­tien jaar in het bestuur zit­ting gehad, waar­van elf jaar als deken­schrij­ver. Ver­vol­gens heeft hij zich in januari 2010 be­schik­baar gesteld als deken­schrij­ver. Deze werk­zaam­he­den heeft hij tot en met 28 januari 2019 gedaan. Trudo Kuijpers heeft van 26 januari 2015 tot en met 28 januari 2019 zit­ting gehad in het bestuur. In deze periode was hij de schatbe­waar­der.

(tekst: Erik Bukkems / foto’s: SIRIS)

In­stal­la­tie

De in­stal­la­tie als gildeheer gebeurt op zon­dag 28 april 2019 om 9.30 uur in de heilige Mis in de Lambertus­kerk.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose