link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beste medeparochiaan,

gepubliceerd: zondag, 20 januari 2019
foto: Wim Koopman
In de Sint-Janskathedraal luidden Mgr. G. de Korte en plebaan G. van Rossem zaterdag 19 januari officieel de Actie Kerkbalans in
In de Sint-Janskathedraal luidden Mgr. G. de Korte en plebaan G. van Rossem zaterdag 19 januari officieel de Actie Kerkbalans in

Voor het kerk­bestuur van onze parochie is het van belang om in de eerste maanden van het kalenderjaar een blik te werpen op de financiële gang van zaken.

Hopelijk deelt u als parochiaan samen met ons de overtuiging dat het parochiewerk door moet blijven gaan zonder daarin door de beperkte financiële middelen concessies te hoeven doen. Zo verrichten de leden van onze parochiewerk­groepen belangeloos hun vrijwilligerswerk voor iedereen binnen en buiten de parochie. Het spreekt voor zich dat deze activiteiten geld kosten. Daarnaast vergt het onderhoud van onze gebouwen een aanzienlijk deel van het beschikbare budget en drukken de steeds stijgende kosten voor energieverbruik een flinke stempel op de uitgaven.

Het zal u ook niet vreemd in de oren klinken dat de financiën voor een parochie voor het belangrijkste deel vanuit die gemeen­schap moeten worden opgebracht. Dit gebeurt door de collectegelden, stipendia en de kerkbijdragen. Zonder deze financiële ondersteuning kunnen we als parochie niet functioneren. Sterker nog, kunnen we niet bestaan. Mogen wij wederom een beroep op u doen om ons te ondersteunen met de jaarlijkse kerkbijdrage?

Actie Kerkbalans

Een aantal van onze parochianen heeft bij het kerk­bestuur aangegeven het op prijs te stellen dat wij hen aan het begin van het nieuwe jaar herinneren aan hun toezegging de parochie jaarlijks met een bedrag te ondersteunen.

De Franciscus­parochie wil graag in ons midden bouwen aan een gemeen­schap van gelovige verbondenheid, gesteund door de vele vrijwilligers in elk van de vier Toren­groepen. U bouwt hier aan mee door het financieel ondersteunen van de actie Kerkbalans. Uw bijdrage komt ten goede aan de eigen geloofs­gemeen­schap.

Deze bijdrage kunt u overmaken op:

plaats IBAN rekeningnummer
Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Someren- Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren- Noord NL14 RABO 0148 0093 87
Someren- Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren- Eind NL14 RABO 0148 0094 84
Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heusden NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08

Mogen wij, allemaal parochianen van de Franciscus­parochie, ook op uw mede­werking rekenen?

Bij voorbaat al hartelijk dank hiervoor!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose