link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel: de volgende stap

gepubliceerd: maandag, 7 januari 2019

Je Eerste Communie is al een hele tijd geleden. Je zat waar­schijn­lijk in groep vier. Nu je in groep acht zit, kijk je weer anders de wereld in. Misschien ook eens een goed moment om terug te kijken naar bijvoorbeeld je Eerste Communie. Waarom deed je dat en wat wil je er verder mee?

Wat je kunt doen

Je voorbereiden op het Vormsel.
“Wat is dat?”, zul je denken.

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf meedenken (beslissen) of je gevormd wilt gaan worden. Of je verder wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zonder dat ik gevormd wordt?”, denk je misschien. Misschien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen, die hetzelfde hopen als jij, gaat dat veel beter. Die groep mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een gemeen­schap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.

Als je ervoor kiest om gevormd te worden, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij ‘ja’ zegt op de uitnodiging om gevormd te worden, kiest God ook heel bijzonder voor jou!

Waarom zou je meedoen?

Wij vonden het best moeilijk om deze vraag te beantwoorden, maar we kunnen wel vertellen waarom we zelf meededen.

Wij vinden het belangrijk om bij het geloof te horen en daarom het vormsel te doen en de voor­bereidingen waren gezellig.

Groetjes, oud-vormelingen

Als je het Vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de HEILIGE GEEST, die je in het Vormsel ontvangt, moet dat zeker lukken.

Info vormselwerk­groep

Heeft dit je nieuwsgierig gemaakt? En wil je meedoen? Meld je dan aan via bij­gevoegd opgave­formulier. Je mag dit formulier inleveren tijdens een speciale inschrijf­avond voor het Vormsel op maandag 25 februari 2019 tussen 18.30 uur en 20.00 uur in het parochie­centrum te Asten, Kerkstraat 4. Wanneer je bent ingeschreven op deze avond ontvang je van ons een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Er is deze avond tevens een mogelijkheid om kennis te maken met de leden van de Vormselwerk­groep.

Noteer alvast in je agenda

De voor­bereidings­bijeen­komsten zijn op: maandag­avond 11 maart 2019 , woensdag­avond 17 april 2019, maandag­avond 13 mei 2019.

Op zaterdag 30 maart 2019 zijn we van 10.00 tot 16.00 uur in Den Bosch voor de ‘Power of fire’ vormelingendag van het bisdom. Dit is een verplichte deelname.

Het Vormsel wordt toegediend op vrijdag 14 Juni om 18.30 uur door Deken Van de Laar, in de Astense kerk.

Veel groeten en hopelijk tot ziens.

Namens de werk­groep Vormsel,

pastoor Pieter Scheepers
pastoraal medewerker Jack Swaanen
Susanne Caron
Annemie van Kemenade
Anjo Vlemmix
Pascal Maas


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose