link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Harmonie St. Cecilia bestaat 125 jaar

gepubliceerd: zaterdag, 15 december 2018

Harmonie St. Cecilia Asten viert op 13 januari 2019 dat ze al 125 jaar bestaan. Om 11.00 uur zullen zij de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten opluis­te­ren en daarna is er een fees­te­lij­ke receptie.

Sinds 1894

Harmonie St. Cecilia is een muziek­ver­eni­ging die is opgericht in 1894. Onze vereni­ging brengt mensen samen met dezelfde hobby: muziek. Wij vin­den het dan ook erg be­lang­rijk dat er een gevoel van saam­ho­rig­heid is binnen onze vereni­ging. Allemaal in­di­vi­duele muzi­kanten die samen een groot geheel vormen, een een­heid.

De harmonie biedt voor kin­de­ren vanaf zeven jaar een cursus Algemene Muzikale Vorming aan. Voor velen is dit de eerste kennis­ma­king met muziek. Kin­de­ren die ver­der willen, kiezen een instru­ment en starten met lessen die we aanbie­den via de muziek­school. Dit kan in­di­vi­dueel of in tweetallen zijn. Dit is vaak af­han­ke­lijk van de keuze van het instru­ment. Om onze leden zo en­thou­siast moge­lijk te hou­den laten wij ze al binnen een rede­lijke termijn samen spelen. Dit is leer­zaam en levert heel veel plezier op.

125 Jaar

In 2019 bestaat Harmonie St. Cecilia dus 125 jaar - reden voor een feestje.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose