link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoor Scheepers bij KBO over het levenseinde

Woensdag 5 september - 14.00 uur - De Ruchte, Someren

gepubliceerd: maandag, 20 augustus 2018

Pastoor Pieter Scheepers zal woens­dag­mid­dag 5 sep­tem­ber 2018 deelnemen aan de KBO-bij­een­komst ‘In gesprek over het levens­ein­de’. KBO Someren-Dorp houdt in ‘De Ruchte’ een lezing over dit on­der­werp in samen­wer­king met dokter Ferd Raaijmakers en pastoor Pieter Scheepers. Een afvaar­diging van KBO Brabant is ook aanwe­zig en zal een powerpoint­pre­sen­ta­tie hou­den.

Praten over het levens­ein­de; veel mensen vin­den het eng. Toch is het wel ver­stan­dig om dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levens­ein­de min­der bang zijn om te sterven en ook rusti­ger dood­gaan.

Op een laag­drem­pe­lige manier komen de volgende on­der­wer­pen in vogelvlucht aan bod:

  • Het gewone sterven
  • Medische zorg die het moment van sterven kan beïn­vloe­den (zoals niet behan­de­len/stoppen)
  • Pal­lia­tieve sedatie
  • Eutha­na­sie en hulp bij zelfdo­ding
  • Waarom is het be­lang­rijk om te praten over uw eigen dood­gaan?
  • Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstesta­ment)
  • Uitvaart en afscheid nemen

De lezing is mede moge­lijk gemaakt door onder­steu­ning van ge­meen­te Someren.
Bij de lezing zijn ook niet-leden van de KBO welkom.

Meer info


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose