link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Concert Neva-ensemble uit Sint Petersburg

Woensdag 20 december - 20.00 uur - Kerk Asten

gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft een concert in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten. Op woens­dag 20 de­cem­ber om 20.00 uur. Van begin de­cem­ber tot half januari ver­zorgen zij wederom een groot aantal optre­dens door heel Neder­land.

Het Russische klein koor (twee zan­geressen, drie zan­gers en een pianiste) zingt een paar lie­de­ren van Slavisch-Byzan­tijnse kerk­mu­ziek, kerst­lie­de­ren, gevolgd door Russische volks­mu­ziek, over lief en leed van het uitgestrekte plat­te­land. Het concert wordt afgesloten, begeleid door de pianiste, met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische)componisten.Als ensemble, maar ook als solisten staat het Neva-ensemble bekend om hun zuivere vocale pres­ta­ties.

Naast de concerten werken zij ook mee op de zon­dag­mor­gen aan kerk­vie­ringen en –diensten met lie­de­ren uit de Slavisch-Byzan­tijnse kerk. Dit gezel­schap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar ons land. Zij krijgen zeer veel waar­de­ring voor hun op geheel eigen wijze gezongen Russische lie­de­ren.Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoor­ders , maar ook uit de media aan­dacht. Op zowel radio als tele­vi­sie is door de jaren heen diverse malen aan­dacht aan ze besteed en een bekend ochtend­blad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tove­naars uit Rusland”.

De concerten zijn gratis toe­gan­ke­lijk. Na afloop van hun concert staan de zan­gers zelf aan de deur om de mon­de­linge en gel­de­lijke waar­de­ringen in ont­vangst te nemen.

In­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose