link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pater Schellens is zestig jaar priester

Zondag 17 december - 11.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017

Op 22 de­cem­ber is het precies zes­tig jaar gele­den dat pater Piet Schellens tot pries­ter werd gewijd. We vieren dat op zon­dag 17 de­cem­ber in Asten.

Roeping

Piet Schellens, geboren en opgegroeid in Eindhoven, wist al op jonge leef­tijd wat zijn roe­ping was. “Ik heb nooit iets anders willen wor­den dan pries­ter. Dat komt mede doordat mij vader pries­ter­stu­dent is geweest en regel­ma­tig oude studievrien­den op bezoek had, die in voor­ma­lig Congo mis­sio­na­ris waren. Daar was ik helemaal vol van.”

Toen Piet Schellens eenmaal zelf pries­ter was mocht hij tot zijn spijt niet naar Congo, maar moest hij ver­der stu­de­ren in Rome. “Dat was een bittere pil, vooral ook omdat ik mede­stu­denten om me heen had die wel mis­sio­na­ris wer­den.”

Schellens heeft een rijke carrière achter de rug. Nadat hij in Rome was gepro­mo­veerd, werd hij docent in Am­ster­dam en leidde hij jonge pries­ters op. Vanaf mid­den jaren zes­tig zette hij zich in voor Sint Fran­cis­cus Liefde­werk dat zich richtte op het bevor­de­ren van een sociaal, maat­schap­pe­lijk èn katho­lie­ke levens­wij­ze. Daarna is Schellens nog deken geweest van de Zaanstreek en zie­ken­huis­pas­toor in Zaan­dam.

Dorps­pas­toor

Lange­dijk in Noord-Holland was het eerste dorp waar Schellens dorps­pas­toor werd. “Ik ben daar elf jaar pastoor geweest. Een glorie­tijd. Dat geldt ook voor de periode als pastoor van Asten. Als dorps­pas­toor sta je mid­den tussen de mensen. Dat is leuker dan op afstand managen. De periodes als dorps­pas­toor zijn de mooiste geweest.”

Na zijn periode in Lange­dijk is Schellens nog eerst deken van Alkmaar geweest en pas­to­raal overste van de Pries­ters van het Heilig Hart en overste van het klooster van de paters. Van daaruit werd hij in 1994 assis­tent van pastoor Van Ras van de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten. In 2000 volgde Schellens Van Ras op en sinds de oprich­ting van de Angelus­paro­chie op 1 de­cem­ber 2006 was hij pastoor van de nieuwe fusie­paro­chie van Asten en Heus­den. Hij werd in 2008 opge­volgd door pastoor Jos Hermans.

We vieren het feest van zijn zes­tig­ja­rig pries­ter­jubi­leum op zon­dag 17 de­cem­ber 2017 om 11.00 uur in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk. Aan­slui­tend is er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren in de kerk.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose