link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Deken Harrie van Pelt

gepubliceerd: maandag, 20 november 2017
Deken Harrie van Pelt

Op 21 november is het 100 jaar geleden dat Harrie van Pelt het levenslicht zag in Tilburg. Hij werd op 25 juli 1942 in de Bossche Sint-Jan tot priester gewijd. Na ervaringen opgedaan te hebben in de Joris­parochie te Eindhoven werd hij secretaris van het Bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Vijftien jaar lang was hij zeer plichtsgetrouw aan de bisschoppen die hij diende.

In 1960 werd hij benoemd tot pastoor-deken van Asten. “Na zei ‘k er” was zijn beroemde uitspraak tegen collega’s. Nou ben ik er... had hij op z’n plat Tilburgs geroepen... Hij was niet echt blij met deze benoeming.

In tegen­stelling met de latere bisschop Bluyssen met wie hij jaarlijks op vakantie ging, had hij met de toenmalige hulpbisschop Bekkers geen goede contacten. Die achtte hij ook verant­woorde­lijk voor de benoeming in Asten en dat liet hij ook duidelijk merken tijdens zijn installatie. Op het einde van de viering nam de nieuwe pastoor het woord en zei: “na Kerstmis is het altijd uitverkoop van zaken waar ze niets mee kunnen; vandaag is het ook uitverkoop in het bisdom en daarom ben ik nu hier…”

Toch heeft Deken van Pelt op zijn manier in Asten goede jaren gehad ondanks het feit dat hij zich niet altijd kon verenigen met de nieuwe tijdsgeest en ingevoerde praktijken. Zijn kritiek daarop kon zeer scherp zijn en dan stak zijn mening niet onder stoelen of banken en dan was het “ginne hendige”.

Velen herinneren zich nog de manden met krentenbollen achter in de kerk bij zijn verjaardag. Grote rieten manden met ( onverpakte ) krentenbollen. Bijna iedereen ging op de morgen van zijn verjaardag naar de kerk en mocht na afloop een of twee krentenbollen mee naar huis nemen. Voor de kinderen was dit zeker in de beginjaren zestig een echte traktatie.

In die jaren kwam Meneer de Deken ook nog op de scholen voor godsdienstles. Een van zijn gezegden was vaak: “ikke, ikke en de rest kan stikken.” Ook gaf de Deken les op de Huishoud­school. Daar gaf hij de meisjes advies hoe om te gaan met jongens die minder goede bedoelingen hadden: “twee vingers in de ogen steken en knietje omhoog...”

Zijn familie herinnert naast hun Heeroom ook de boxer. Een bijzonder beest dat enorm kwijlde en die zelfs een eigen kamer en een eigen bed had. Anneke ( de huishoudster) moest dan eerst de trap met een dweil natmaken anders gleed de hond uit op de treden als hij naar boven ging.

De boxer was door de Deken zo afgericht dat als iemand het woord “bisdom” zei, de hond blafte en gromde. Dit zegt iets over de verhouding met het bisdom...

Als de Deken met zijn hond ging wandelen dan poepte deze altijd op dezelfde plaats bij iemand op de stoep. Op een goede dag lag er een enorme drol op het bordes voor de pastorie. Het laat zich raden van wie die drol was. “Heeroom was enorm veront­waardigd. Wij hadden pret natuurlijk.”

De deken, die traditioneel altijd in zijn zwarte toog is blijven lopen, was wel degene die de modernisering doorvoerde in ons kerkgebouw. Schilderingen werden witgekalkt; altaren werden gesloopt.

Zijn levensstijl bezorgde hem een zwakke gezondheid. Deken van Pelt was, naast een enorme bourgondiër, ook een kettingroker. Zelfs toen hij na een hartinfarct in Deurne werd opgenomen kwam de sigarenrook onder de deur uit en stond er een fles wijn op het nachtkastje. Waar­schijn­lijk heeft het verpleegkundig personeel van die tijd daar niets van durven zeggen. Het was tenslotte Meneer de Deken..

Toen hij later in Helmond in het ziekenhuis lag, waren ook de sigaretten en de wijn verdwenen...

Op zondag 3 augustus 1980 overleed Deken Harrie van Pelt in het Willibrordusziekenhuis te Deurne. Hij werd 62 jaar.

Op het moment dat de Deken zijn laatste adem uitblies, werd de grote zilverlinde op het Koningsplein door natuurgeweld geveld... Of had de Deken de boom meegenomen; want hij was een pleitbezorger dat die boom gerooid moest worden vanwege alle blad dat de kerk binnenkwam...

37 jaar na zijn dood wordt er nog steeds over Meneer de Deken gesproken. De een met warme gevoelens, de ander met moeite. Het Van Pelthof herinnert aan deze markante mens die op zijn manier het geloof in Jezus Christus heeft verkondigd.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose