link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vertrek pater Xavier naar India

Verkozen tot vice-provinciaal van ‘The heralds of Good News’

gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2017

Op 1 januari 2018 zal pater Xavier Arokiasamy de Fran­cis­cus­paro­chie gaan verlaten. Hij is sinds 15 sep­tem­ber 2014 actief geweest als medepastor in de Fran­cis­cus­paro­chie en was daarbij voor­na­me­lijk actief in Someren, Someren-Noord, Someren-Eind en Someren-Heide.

Pater Xavier keert volgend jaar terug naar zijn thuisland India omdat hij binnen zijn orde ‘The heralds of Good News’ verkozen is tot vice-provinciaal.

Op maan­dag 1 januari 2018 zal de afscheids­vie­ring plaats­vin­den in de Lambertus­kerk in Someren. Aan­slui­tend zal de moge­lijk­heid bestaan om pater Xavier per­soon­lijk gedag te zeggen.

Pastoor Scheepers, kape­laan van Overbeek en pastor Zwirs zullen – naar vermogen – de taken van pater Xavier zoveel moge­lijk invullen; in het besef dat niet alles zal kunnen blijven bestaan zoals het nu is.

Het bisdom heeft aan­ge­ven op dit moment geen op­vol­ger voor pater Xavier te hebben.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose